Het arbeidsrecht is de tak van het  recht die de verhouding tussen een  werkgever en een  werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er  contractueel, dat wil zeggen door middel van een  arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een  loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het  sociaal recht.

Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Voor bepaalde zaken gelden altijd de wettelijke regels, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen.