Uurtarief

De kosten van de werkzaamheden worden in beginsel berekend aan de hand van het geldende uurtarief van Basic-Legal. Dit bedraagt € 120,00 exclusief BTW. Er worden geen kantoorkosten berekend.

Kantonzaken

Per 1 juli 2011 is de competentiegrens voor kantonzaken verhoogd van € 5.000 naar
€ 25.000. Voor deze zaken rekent Basic-Legal een uurtarief van € 120,00 exclusief BTW.

Vast bedrag

Tevens is er de mogelijkheid om een vast bedrag overeen te komen voor de werkzaamheden, zodat u weet welke kosten u aan honorarium verschuldigd zult zijn.

Geen gefinancierde rechtsbijstand

Basic-Legal werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan kunnen er echter afwijkende prijsafspraken worden gemaakt om aan uw situatie tegemoet te komen.

Rechtsbijstand verzekeraar

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan kunnen er afspraken worden gemaakt met uw verzekeraar. Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In alle gevallen dient u er rekening mee te houden dat het honorarium dient te worden vermeerderd met de in uw zaak gemaakte verschotten. Dit zijn de door Basic-Legal ten behoeve van u gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan Basic-Legal in rekening worden gebracht (zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten etc.). Indien de hoogte van deze externe kosten daartoe aanleiding geven, kan eventueel een voorschot van u worden verlangd.