Uurtarief

De kosten van de werkzaamheden worden in beginsel berekend aan de hand van het geldende uurtarief van BasicLegal. Dit bedraagt € 98,50 exclusief BTW. Er worden geen kantoorkosten berekend.

Kantonzaken

Per 1 juli 2011 is de comptentiegrens voor de sector Kanton verhoogd van € 5.000 naar
€ 25.000. Voor deze kantonzaken rekent BasicLegal een uurtarief van € 98,50 exclusief BTW.

Vast bedrag

Tevens is er de mogelijkheid om een vast bedrag overeen te komen voor de werkzaamheden, zodat u weet welke kosten u aan honorarium verschuldigd zult zijn.

Geen gefinancierde rechtsbijstand

BasicLegal werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtbijstand. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan kunnen er echter afwijkende prijsafspraken worden gemaakt om aan uw situatie tegemoet te komen.

Rechtsbijstand verzekeraar

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan kunnen er afspraken worden gemaakt met uw verzekeraar. Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In alle gevallen dient u er voorts rekening mee te houden dat het honorarium dient te worden vermeerderd met de in uw zaak gemaakte verschotten. Dit zijn de door BasicLegal ten behoeve van u gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan BasicLegal in rekening worden gebracht en zijn betaald (zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten e.d.). Indien de hoogte van de kosten daartoe aanleiding geeft, kan eventueel een voorschot van u worden verlangd.