Over Basic Legal

Basic-Legal is een juridisch adviesbureau gevestigd te Emmen. Het bureau is in 2011 door Jeroen Bulder opgericht.

Basic-Legal onderscheidt zich van de andere juridische dienstverleners door te kiezen voor een persoonlijke benadering bij de behandeling van zaken. Basic-Legal kiest verder voor een praktische benadering van zaken en zal altijd in overleg met de opdrachtgever het beste plan van aanpak proberen te realiseren. Basic-Legal heeft een samenwerkingsverband met Revo Debiteurenmanagement te Emmen.

Incasso – dagvaarding – beslaglegging

Basic-Legal is gespecialiseerd in het incasseren van geldvorderingen. Met een maximale inspanning is het doel van Basic-Legal om tot een buitengerechtelijke betaling te komen. Indien noodzakelijk kan echter via de gerechtelijke weg van een dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank een vonnis gevraagd worden. Indien er na een veroordeling nog steeds geen vrijwillge betaling volgt dan kunnen er beslagmaatregelen genomen worden. Een beslaglegging op de inkomstenbron van uw schuldenaar is dan vaak de beste optie.

Ontruiming huurder

Indien uw huurder de huurpenningen al geruime tijd niet heeft voldaan dan kan Basic-Legal u helpen om via een kort geding bij de voorzieningenrechter een uitspraak te verkrijgen waarbij uw huurder veroordeeld wordt om het gehuurde te ontruimen.

Ontslag

Wanneer uw werkgever u ten onrechte op staande voet heeft ontslagen dan kan Basic-Legal u helpen met het instellen van een loonvordering en zonodig uw werkgever in rechte laten veroordelen om uw loon alsnog door te betalen totdat de arbeidsovereenkomst wel rechtsgeldig zal zijn beëindigd. Of wanneer u juist uw werknemer wegens wangedrag zou willen ontslaan dan kan Basic-Legal u adviseren.


Arbitrage

Heeft u een huis laten bouwen of bouwt u een huis voor iemand dan gebeurt het maar al te vaak dat er onenigheid ontstaat over wat partijen nu precies met elkaar hebben afgesproken. Basic-Legal kan u helpen bij het zoeken naar een oplossing maar kan u ook bijstaan als het tot een arbitragezaak zou uitlopen.


Consumenten

Heeft u een geschil met de leverancier van een door u aangekochte zaak dan kan Basic-Legal u wijzen op uw rechten als consument en u bijstaan om dit geschil op te lossen.


Advies

Verder kunnen wij u onder meer adviseren bij het aangaan van overeenkomsten of bij het opstellen of wijzigen van uw algemene voorwaarden.