Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is het deel van het  recht dat  overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten.

In Nederland geldt in principe contractsvrijheid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter hoe contractspartijen in algemene en bijzondere zin met overeenkomsten dienen om te gaan.

Een goede overeenkomst voorkomt veel problemen. We helpen met het nakijken en opstellen van contracten, maar ook als u een geschil hebt over een overeenkomst. Een rechtshulpverlener dient altijd voor ogen te houden dat een snelle en praktische oplossing in de vorm van een schikking tussen partijen soms beter is dan procederen bij een rechtbank. Basic-Legal zal u alle mogelijkheden voorhouden zodat u als opdrachtgever een keuze kunt maken of u zou willen schikken dan wel dat u uw recht wilt halen.